اهداف و وظایف

 
هدف:
ü     نهادینه سازی فرهنگ برنامه ریزی و عملیاتی کردن بودجه بندی علمی در واحد
عمده ترین وظایف  این دفتر:
ü     تهیه و تدوین برنامه های توسعه
ü     تدوین برنامه استراتژیک واحد تا افق 1404
ü     تهیه و تنظیم پیش بینی بودجه سالانه منطبق با اهداف برنامه های توسعه واحد و ارزیابی آن در طول سال
ü     تهیه و گزارش دوره ای در خصوص تحلیل عملکرد بخشهای مختلف واحد در زمینه برنامه های توسعه و بودجه بندی سالیانه
ü     تجزیه و تحلیل پیش بینی بودجه در 4دوره سه ماهه در هرسال
ü     تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های مورد نیاز و تشخیص اولویت های برنامه ای واحد
ü     -ارزیابی کلیه طرح ها و برنامه های ارائه شده وتجزیه و تحلیل آن ها
ü     پی گیری روند اجرائی برنامه های واحد دانشگاهی و تنظیم گزارشات اداری و ارسال آن به دفتر طرح و برنامه و بودجه سازمان مرکزی
ü     ارزیابی سالیانه برنامه های تدوین شده در واحد
ü     تطبیق برنامه های تدوین شده در واحد با برنامه های کلان دانشگاه آزاد اسلامی و برنامه های منطقه ای
ü     اجرای سیاست های بودجه ای تعیین شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه و بررسی و ارزیابی عملکرد بودجه و مقایسه آن با برنامه های واحد
ü     پی گیری متنوع سازی منابع درآمدی دانشگاه ( غیر شهریه )
ü     تهیه و تنظیم گزارش عملکرد هزینه های پژوهشی واحد بر اساس دستورالعمل و بخشنامه های مربوطه و تامین اعتبار هزینه های پژوهشی
ü     کسب مجوز هزینه های پژوهشی از سازمان مرکزی
ü     برنامه ریزی و پی گیری در راستای جذب 100٪بودجه پژوهشی سالیانه واحد
ü     ارتباط مستمر و انجام هماهنگی های لازم با دفتر طرح وبرنامه و بودجه سازمان مرکزی
ü     تشکیل کمیته بودجه ، صدور احکام اعضاء،و تهیه و تنظیم تقویم برگزاری جلسات ماهیانه
ü     علاوه بر وظایف اعلام شده تنظیم برنامه چهار ساله اول توسعه ، تنظیم برنامه چهارساله دوم و برنامه چهار           سوم توسعه ، بازنگری برنامه پنجم توسعه ( سالهای 93 تا 94) و تکمیل  پرسشنامه های مربوط به برنامه های توسعه دانشگاه و ارزیابی آن با همکاری سایر بخشهای ازجمله عملکردهای سالهای گذشته می باشد
                                                                                 

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.