مدیرکل امور اقتصادی ودانش بنیان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نام ونام خانوادگی : علیرضا هیراد
متولد:1358     
سمت : مدیرکل امور اقتصادی ودانش بنیان     
میزان تحصیلات :  دانشجوی دکتری اقتصاد
محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان   گرایش : مالی بین الملل
Hirad @ pii.irپست الکترونیکی :
شماره تماس: 31135481-054
سوابق اجرایی:
1 –ریاست دانشگاه غیر انتفاعی تفتان زاهدان
2 –دبیر شورای اقتصاد  وسرمایه گذاری دبیر خانه هیات امناء
3- عضو کمیته برنامه وبودجه استان (از سال 1393تا کنون )
4- عضو کمیته ارزیابی عملکرد برنامه وفعالیت ها دبیرخانه هیات امناء استان
5-  مدیر کل امور اقتصادی ودانش بنیان از 4/7/94
سوابق تدریس :
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
اصول تنظیم وکنترل بودجه دولتی
اصول علم اقتصاد 2 (اقتصاد کلان )
سیاست های پولی ومالی
تجارت بین الملل

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.