معرفی مدیر

 
 
نام و نام خانوادگی : بتول قاسمی فرد
سمت : مدیرکل دفترطرح ، برنامه و بودجه
رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی
کارشناسی،  مدیریت دولتی 
تلفن داخلی :5214
تلفن مستقیم : 33435188
نشانی : ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان – طبقه سوم – دفتر طرح ،برنامه و بودجه
                                               
تاریخ استخدام 23/8/68
از تاریخ 23/8/68تا14/3/71 حسابدار واحد
از تاریخ 11/3/71تا 3/4/82 مدیر مالی واحد
از تاریخ 4/4/82 تا 15/4/88مدیر برنامه وبودجه واحد
از تاریخ 16/4/88تا 21/12/91 مدیر مالی واحد
از تاریخ 12/91تا کنون مدیر برنامه وبودجه واحد
 
 
دفتر طرح ، برنامه و بودجه واحد بطور رسمی در سال های79-78شروع به فعالیت نموده و با توجه به نقش و اهمیت به سزایی که این دفتر در روند توسعه دانشگاه دارد به سطح مدیریت ارتقائ پیدا کرده است . تنظیم ، ارزیابی و تجزیه و تحلیل برنامه های کمی و کیفی با هماهنگی ریاست و معاونت پژوهشی واحد صورت پذیرفته  و ارسال آن به سازمان مرکزی انجام می پذیرد.                                                                                                                               

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.