معرفی مدیر

نام ونام خانوادگي: حميدرضا قويدل شهركي
سمت: مديركل دفتر طرح ، برنامه و بودجه
رشته و مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد مديريت آموزشي
تلفن مستقيم: 05433435188
ایمیل: hamidshahraki1348@yahoo.com
نشاني: ساختمان مركزي دانشگاه آزاداسلامي واحد زاهدان
تاريخ استخدام:28/6/1374
سوابق اجرایی: مديرمالي مدارس سماء از تاريخ 10/7/74 لغايت 30/10/78- كارشناس مالي و  مسئول رسيدگي به اسنادمالي از 1/11/78 لغايت 30/6/94-  كارشناس دفتر طرح، برنامه و بودجه از تاريخ 1/7/94 لغايت 22/12/95 و عضو تیم حسابرسی دبیرخانه هیات امنای استان
 
دفتر طرح ، برنامه و بودجه واحد بطور رسمی در سال های79-78شروع به فعالیت نموده و با توجه به نقش و اهمیت به سزایی که این دفتر در روند توسعه دانشگاه دارد به سطح مدیریت ارتقائ پیدا کرده است . تنظیم ، ارزیابی و تجزیه و تحلیل برنامه های کمی و کیفی با هماهنگی ریاست و معاونت پژوهشی واحد صورت پذیرفته  و ارسال آن به سازمان مرکزی انجام می پذیرد.                                                                                                                               

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.