معرفی معاونت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الف : مشخصات فردی:
  نام : محمدرضا
نام خانوادگی : نورا  
  نام پدر: اکبر
 تاریخ تولد:  1343
  میزان تحصیلات : دکتری تخصصی
مرتبه علمی : استادیار
  پایه : 15
 محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران  
رشته تحصیلی : زمین شناسی گرایش رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
شغل :  معاونت برنامه ریزی واموراقتصادی دانش بنیان
محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
Noura706@yahoo.comپست الکترونیک :
 
سوابق اجرایی:
-         مسئول راه اندازی ورئیس واحد زابل 1383- 1377
-         رئیس واحد زابل وزهک از سال 1393-1388   
-         عضو کمیسیون دائمی از سال 1390تاکنون
-         معاون برنامه ریزی وامور اقتصادی دانش بنیان از 4/7/94
 
                                          سوابق تدریس:   
-         نقشه برداری (کارشناسی)گروه مهندسی عمران و معماری
-         مصالح ساختمانی (کارشناسی ) گروه مهندسی عمران ومعماری
-         محیط های رسوبی پیشرفته (کارشناسی ارشد)گروه زمین شناسی
-         زمین شناسی در یائی (کارشناسی ارشد )گروه زمین شناسی
-         انتقال رسوب (دکتری)زمین شناسی
-         رخساره های آواری (دکتری) زمین شناسی
-         آنالیز حوضه (دکتری) زمین شناسی
-           آبهای زیرزمینی (کارشناسی )گروه مهندسی عمران

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.