کارشناس امور اقتصادی وسرمایه گذاری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی : معصومه سنجرانی
سمت : کارشناس امور اقتصادی وسرمایه گذاری
رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد، مدیریت اجرایی
کارشناسی،  مدیریت دولتی

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.