کارشناس برنامه وبودجه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی : حمیدرضا قویدل شهرکی
سمت : کارشناس برنامه وبودجه
رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی
کارشناسی،  حسابداری
           

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.