کارشناس دفتر توانمندسازی وآموزشهای کاربردی

 
 
 
 
نام و نام خانوادگی : فرح سرشته
سمت : کارشناس دفتر توانمندسازی وآموزشهای کاربردی
رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت امور فرهنگی

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.